Arrangement 2018

 Sommeren 2018 har vi ikke besøksseter men vil ha en del arrangement som annonseres her, på Seterbygda.no og på plakater. 

Prestlias samiske historie søndag 2 juli kl 14.00 til kl 18.00

Takk til alle sammen som kom. Vi var mellom 60 og 70 stk og en stor takk til Håkon som holdt et

engasjerende foredrag og en stor takk til sommerguiden fra Saemien Sijte som lærte oss å kaste lasso. 

 

Marja Bendiksen og Lisa Klemmetsen melker rein

 

Her er Lisa og Anna Klemmetsen på stiftelsesmøtet i Trondheim i 1917

For oss på Prestlia er det interessant både å belyse, og å formidle den tidligere samekulturen på Prestlia. Den 2. juli arrangerer vi derfor en temadag om den tidligere samiske kulturen på setra. Vi har fått faglig bistand fra Saemien Sijte.

I år er det 100 års markering for samenes første landsmøte i Trondheim i 1917. Noen få år før dette var Klemetsenfamilien fra Verrafjella på vinterbeite på Leksvikskogen. I gjennom vinteren benyttet de her tre forskjellige setrer som bolig, og deriblant seterboligen på Prestlia. Denne seterboligen er den samme som vi i dag benytter som besøksseter.

Familien Klemetsen bodde her periodevis fra 1900-09, og det er interessant at to av Klemetsenjentene noen år senere var med på stiftelsesmøtet i Trondheim. Anna Klemetsen bodde periodevis på Prestlia fra hun var 13-22 år, mens søsteren Lisa fra hun var 10-19 år.

Da denne perioden bare var et lite tiår før organiseringa vil vi forsøke å belyse hvilke utfordringer familien Klemetsen hadde. Vi vet at blant annet reindriftsloven fra 1883, og andre lovpålegg forandret samenes reindrift. Det vil også være interessant å få belyst hvordan familien levde, og hvilke hverdagsutfordringer de hadde.

Prestlias samiske historie er fra en brytningstid i den samiske kulturen. I årene først på 1900-tallet var det enda det vi kaller intensiv drift, det vil si at simlene ble melket, og det ble laget ost av melka. De hadde noe mindre reinsflokker enn i dag, og de var tettere inn på dyra sine. I dag er reinsflokkene større, og reinsdrifta er mer en ren kjøttproduksjon. Denne utviklinga kan sammenlignes med landbruket.

Arrangement: Prestlia Besøksseter Leksvik 2. juli kl. 14.00 – 18.00

Foredragsholdere er: forsker og historiker ved Nord Universitet Håkon Hermanstrand, og reineier Arvid Jåma

Konsert med Andrea RiceBand lørdag 8. juli kl 19.00

Andrea separerte melk for første gang.

Andrea Rice Band med Fee, Andrea og Mark. Ikke noe å si på innlevelsen her.

Det ble regn men vi ordnet partytelt så alle som kom, satt tørt og godt. En flott konsert igjen med masse god og variert musikk.

Session i grillhytta etter konserten ble også vellykket selv om det var trangt om plassen. Med varme på grillen og masse stoler så var vi opp til 20 stk i grillhytta. Fee varma tromma si så det røyk godt av den. Håper den ikke tok skade. 

Folket satt tett i grillhytta

Takk til alle som hjalp oss med å få et vellykket arrangement selv om vi ikke hadde værgudene med oss.

 

Fra tidligere konserter

20140718_193231

Publikum ved konsert i 2014

20140718_194439

Andrea Rice og Mark Haddock

 

 

 

 

 

 

 

Så har vi vært heldige og får besøk av Andrea RiceBand denne sommeren også. Vi håper på godt vær slik at vi får et vellykket utendørs-arrangement.

  • Vi selger spekemat og øl, kaffe og vafler.
  • Ta med kontanter til billettsalg og evt mat/drikke. Vi selger også mat og drikke ved hjelp av Vipps.
  • Konsertbilletter kr 250.- ved forhåndssalg på Vipps 110351
    eller kr 300.- kontant som selges på plassen.
  • Parkering på henviste plasser. Kjør gjerne flere sammen i bilene.
  • Se også plakater som blir satt opp før konserten.

 

Kurs i matlaging med ville vekster lørdag 15 juli kl 10.00 til kl 18.00   

Avlyst pga for lite påmeldinger

geitrams

Visste du at det er rundt 350 ville vekster i Norge som kan brukes til mat?

Lørdag 15. juli arrangerer Vill Mat kurs på Prestlia Besøksseter i Leksvik. Denne dagen får du lære mer om ville urter i Norsk natur; hvilke man kan spise, hvilke deler av plantene man kan bruke til hva, hva man bør tenke på når en sanker, hvordan en tilbereder dem og litt om foredling og konservering.
Med autentisk setermiljø og vakker natur som ramme lover vi at dette kurset blir noe utenom det vanlige. Kurset starter med litt teori og et lite måltid og deretter bærer det ut på sanking i naturen rundt setra. Siste del av dagen er vi på kjøkkenet, tilbereder mat og avslutter med et hyggelig felles måltid til slutt.

Kurset holdes av Ane Marit Willmann fra Vill Mat, et firma i Skaun som sanker ville vekster til serveringssteder og videreforedler og formidler om sanking og ville urter gjennom kurs og presentasjoner.
(Ev. lenke til Facebooksiden:
https://www.facebook.com/villmatsankingavvillevekster)

Velkommen til en trivelig, smakfull og lærerik dag på Prestlia besøksseter!

Dato: Lørdag 15. juli
Tid: 10- 18
Sted: Prestlia besøksseter
Målgruppe: Alle med interesse for mat av ville vekster, nedre aldersgrense 15 år.
Maks antall deltagere: 20
Minimum deltagelse: 12
Påmeldingsfrist: 10. juli
Deltakeravgift: 500,-
Er det spesielle hensyn som må tas i forhold til mat, meld i fra om dette ved påmelding.

Påmelding til Solvår Sørheim, mobil 99004783, sms eller ring.
Faktura blir sendt ut, så derfor må det være full epostadresse på påmeldingen.

 

Kurs i grunnleggende smiing

Dette kurset ble gjennomført i strålende vær og med 4 godt fornøyde deltagere. De lagde blant annet krok, øljekk og skohorn og på søndag var det mange besøkende som tok en titt på det de holdt på med. Takk til kursleder Bao. Det blir vel flere kurs neste sesong. 

På kurset kommer vi til å gå gjennom oppfyring og stell av essa, grunnleggende smiteknikker, og smiing av enkle smieverktøy. Hvis ønskelig kan det også smies knivblad.

Her får en lære det grunnleggende i kunsten å smi på den gamle måten. Smiing er en gammel bearbeidingsteknikk for jern og stål, der materialet blir varmet opp og formet og bearbeidet med hammer.

I dag er smedfaget et nesten glemt håndverk, men går en godt og vel en generasjon tilbake i tid hadde smedene en svært viktig funksjon på bygda. På mange gårder var det også gårdssmier der gårdbrukeren selv smidde og reparerte mye av utstyr og redskap. Vi kan ikke dokumentere at det har vært smie på Prestlia, men mest sannsynlig var de selvhjulpne med både smiing og annet håndverk.

Kurset blir holdt av lærer og knivmaker Bao Quoc Le fra Hommelvik.

Vi ønsker velkommen til et lærerikt kurs i det gamle håndverksfaget smiing.

Kurssted: Prestlia Besøksseter, Leksvik
Kursvarighet: 12 timer.
Dato: Lørdag 29. og søndag 30. juli.
Tid: Lørdag kl. 10-18
Søndag kl. 10-15
Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen 15. juli på tlf. nr. 976 51 675.
Deltakeravgift: Kr 2500,- Enkel servering og materialer er inkludert i kursavgiften
Antall deltakere: På grunn av esser og utstyr er det bare plass til 4 deltakere.
Målgruppe: Alle med interesse for smiing og gammelt håndverk.

 

Overnatting på setra

Tilbud om overnatting på setra for barn og ungdommer sommeren 2017.

  • Torsdag 6 juli kl 12.00 til fredag 7 juli kl 12.00, og fra
  • Torsdag 13 juli kl 12.00 til fredag 14 juli kl 12.00.

Maks 6 deltagere for hver overnatting, fra 9 år til 15 år. 1 voksen MÅ være med på hver gruppe. Alle får ett enkelt varmt måltid, kveldsmat og frokost. Ved evt allergi må deltakere ha med mat selv. Utstyrsliste kommer senere på sms til alle deltagere. Påmeldingsfrist 1 uke før oppmøtedato. Påmelding gjennom Leksvik og Rissa Frivilligsentral,  913 79 984.

Bilde fra overnattinga sommer 2015

 

 

 

Comments are closed.