Bautaen på Hølås Nedre

I 1950 ble det på gården Hølås Nedre reist en bauta til minne om Andreas Olsen Hølaas. Bautaen ble reist av Leksvik Historielag og Leksviklaget i Trondheim. Under avdukingen var det ca 700 personer til stede.

Andreas Olsen Hølaas ble i den sammenheng av media benevnt som:
«En høvdingskikkelse fra 1880-årene i arbeid for demokratiet og folkeopplysningen.»

 

Avdukning av bautauen 16 juli 1950.

Avdukning av bautauen 16 juli 1950.

Dagny Hølaas, datter av fogden foran bautaen.

Dagny Hølaas, datter av fogden foran bautaen.

Comments are closed.