Gården Hølås Nedre

Hølås Nedre ligger i Leksvik, 180 m over havet og med utsikt over Trondheimsfjorden. Nå har vi sluttet med melkeproduksjon og besøksseter pga svikt i helsa. På gården drev vi med melkeproduksjon og litt kjøttproduksjon fra storfe. På gården hadde vi ca 18 melkekyr, noen okser, kviger og kalver. På gården finnes det nå bare en katt. Jorda og melkekvote er nå utleid. 

Bilder fra sommeren 2015.

Kyr og Leksvika

Gården og kyrne

Utsikt over Leksvik

Comments are closed.